D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini www.tempsenfamilia.cat pertanyen a Rosa Maria Martí Tous.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Rosa Maria Martí Tous o de terceres persones amb qui de Rosa Maria Martí Tous ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. Rosa Maria Martí Tous difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus serveis. Rosa Maria Martí Tous adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Rosa Maria Martí Tous.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Rosa Maria Martí Tous no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a tempsenfamilia.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Rosa Maria Martí Tous no podrà ser considerat responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Rosa Maria Martí Tous declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. Rosa Maria Martí Tous no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Rosa Maria Martí Tous.

Autorització per enllaçar amb www.tempsenfamilia.cat

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.